Герої України
Тільки той народ, який вшановує своїх героїв, може стати великим
К. Рокосовський

Вернадський Володимир Іванович

Оцініть статтю

Сподобалась стаття? Поділіться!

Висловіть свою думку!

comments powered by HyperComments

Володимир Вернадський - український вчений, якого порівнюють з Ньютоном і Ейнштейном

Вернадський Володимир Іванович народився 12 березня 1863 року в Петербурзі, помер 6 січня 1945 року в Москві. Український філософ, мислитель, натураліст, засновник цілого ряду природничих наук, автор теорії про ноосферу, вчення про біосферу, а також один з засновників Академії наук України.

Відомий філософ Артур Шопенгауер визначив різницю між генієм і звичайним талантом в постановці цілей, що ставить вчений. Талановита людина вміє дуже точно влучати в цілі, передбачені геніями, тими, хто ставить завдання настільки масштабні, глобальні і перспективні, що їх нікому, крім них, часто спочатку і не видно. Тому не випадково великого українського вченого Володимира Вернадського можна сміливо зарахувати до геніїв, і недарма його наукові досягнення порівнюють з напрацюваннями Ісаака Ньютона, Чарльза Дарвіна і Альберта Ейнштейна. Занадто глобальні були відкриття Володимира Вернадський (1863-1945) для всього людства. Крім того, що він є автором понад 700 наукових праць, він також знаменитий як:

1. Засновник цілої науки біогеохімії, що вивчає хімічний склад живої речовини і геохімічні процеси, які протікають в біосфері Землі, на основі якої Вернадським була відкрита перша в світі біогеохімічна лабораторія (в даний час Інститут геохімії та аналітичної хімії ім. В. І. Вернадського РАН).

2. Основоположник геохімії - науки про хімічний склад Землі і оточуючих нас планет, про об'єктивні закони руху елементів і ізотопів в різних геологічних середовищах і процесах формування ґрунтів, гірських порід і води на Землі.

3. Автор терміна і нової науки - ядерної геології (радіогеології), відкритої ним... у 1935 році, що вивчає закономірності, які відбуваються в природі ядерних перетворень, і їх прояв в геологічних процесах. Після його ініціативи на території СРСР почався пошук природних родовищ урану і радію.

4. Творець цілого філософського напряму космізму - теорії про народження і еволюцію Всесвіту, згідно з якою космос не хаос, а "структурно-організований впорядкований світ", в якому людина - це не громадянин (раб, підмайстер, робочий) якоїсь країни, а "громадянин світу".

5. Найбільший учений ще як мінімум у 12 (!) галузях науки, який здійснив найважливіші відкриття, актуальні донині. А саме: в кристалографії, геології, радіогеології, метеоритиці, палеонтології, ґрунтознавстві, біогеохімії, мінералогії, геохімії, біології, а також філософії і історії.

Радянська енциклопедія називала його "великим радянським ученим", сучасна Вікіпедія - "найбільшим російським ученим", забуваючи, що він був українцем і створив у незалежній Україні у 1918 році першу національну Академію Наук за часів гетьмана Павла Скоропадського, академік АН Франції, Чехословаччини, СРСР та інших держав.

Вернадський є засновником кількох нових напрямків у вивченні людством навколишнього світу. Він заснував геохімію, біогеохімію, радіобіологію, а також вчення про біосферу. Оточуючу людину природу Вернадський вважав за доцільне досліджувати в контексті взаємозв'язку з історією людства. Саме такий підхід є базовим в світогляді вченого і його науковій діяльності.

Не меншим був інтерес Вернадського до літератури, образотворчого мистецтва та музики. Мистецтво вчений вважав ще одним способом, за допомогою якого надається можливість глибше пізнати природу, людину і космос. Інтерес до пізнання навколишнього світу вчений зберіг до глибокої старості. Його думки викликають інтерес сучасників, а ім'я є невід'ємною частиною історії розвитку людської думки.

Як натураліст Вернадський є засновником вчення про біо- і ноосферу. Під поняттям "ноосфера" вчений розумів сферу людського розуму, думок, почуттів і прагнень. Мислитель стверджував, що будь-які, навіть найбільш, здавалося б, незначні порухи людської думки не зникають безслідно, але залишають назавжди свій слід на просторах ноосфери.

Досягнення Володимира Вернадського.

Створені Вернадським вчення про біо- і ноосферу зробили сильний вплив на формування світової гуманітарної думки у 20 столітті. Метою своєї Володимир Іванович визначав гармонізацію відносин між окремими індивідами, людиною і суспільством, пошук оптимального механізму взаємодії людини і природи, а також всього безкрайнього Всесвіту. Саме цьому ідеалу вчений незмінно зберігав вірність протягом свого довгого життя.

Безсумнівно, багато людей, які не з чуток знайомі з риторикою медіапростору радянського часу, можуть поставити під сумнів те, що Вернадський є генієм саме українським. Радянська пропаганда, незважаючи на приналежність Вернадського до ЦК конституційно-демократичної партії і причетність до двох революцій, називала його "великим радянським ученим". Більш детальне вивчення життя і поглядів вченого дає можливість зрозуміти, що його слід називати великим українцем:

 • Вчений є засновником і першим президентом Всеукраїнської Академії наук, заснованої у 1918 році. Це рішення Вернадського не можна вважати випадковістю, оскільки в основі його лежить міцний зв'язок з Україною. Величезне значення мали коріння сімейні, національні та духовні, присутні в свідомості великого вченого;
 • в одному із записів свого щоденника вчений розповідає про наявність більш ніж міцного зв'язку з Україною. Зокрема, Вернадський пише про те, що його мати і батько були вихідцями з Києва. Предки вченого по лінії матері і батька заслуговують на окрему увагу;
 • ще в дитинстві, під час проживання в Україні, Вернадський знайомиться з побутом українців, їх традиціями і культурою. У юнацтві він вкрай негативно сприймав законодавчі перепони на шляху розвитку української мови, які ставила імперська влада. Наукові джерела свідчать, що молодий Вернадський виявляв великий інтерес до історії України, навіть написав історичну статтю "Угорська Русь з 1848 року", природознавству віддав перевагу під впливом батька;
 • очевидно, що інтерес до України і її культурної спадщини у Вернадського пояснюється не тільки етнографією і милозвучними народними піснями. У щоденникових записах у 1879-1881 роки можна чітко побачити обурення тим, що влада "забороняє мою рідну українську мову і культуру". Для Вернадського Україна була насправді близькою кровно, рідною землею. У більш зрілому віці вчений називав себе "росіянином, життя якого тісно пов'язано з Україною і визвольним рухом в цій країні";
 • слова вченого про тісний зв'язок були сказані не заради краси. Яскравим свідченням особливого відношення Вернадського до України є зміст його публікації "Українське питання і російське суспільство".
 • Цей матеріал написаний вченим під час його перебування в Шишаках на території Полтавської області в період 1915-1916 років. Цей часовий проміжок характеризується сильними акцентами імперсько-шовіністського характеру. У публікації вчений дає власну оцінку деяким моментам з української історії, що демонструє його глибокі пізнання. Однією з основних думок, викладених в статті, є різко негативне ставлення до замшілих шовіністичних догм.

  Зокрема, засуджує Вернадський концепції "загальної історії" і "єдиного слов'янського простору", які на практиці є не слов'янськими, а російськими. Вчений пише, що немає сенсу зараховувати Україну до єдиної православної слов'янської цивілізації, оскільки країна є інтегральною частиною європейського простору. Безсумнівно, риторика про єдність слов'ян добре знайома сучасним українцям, оскільки протягом багатьох століть вербальні конструкції, які використовуються пропагандистами, залишаються незмінними.

  Думки, які висловлює в цій статті Володимир Іванович Вернадський, можна сміливо назвати найефективнішою протиотрутою для боротьби з брехнею. Не виключено, що ця особливість подання аргументації є головною причиною відмови публікувати статтю за життя автора. Судячи з усього, головною своєю аудиторією при написанні публікації Вернадський вважав ліберальну російську інтелігенцію, близьку за поглядами до самого вченого, яка впливу шовінізму намагалася протистояти.

  Критичну оцінку в публікації дає Вернадський моделі взаємовідносин між російським та українським народами. Акцентує увагу вчений на постійному прагненні росіян до домінування. Через ціле сторіччя після написання статті автором сенс викладеного матеріалу не втрачає актуальності. Швидше, навпаки, історія надала безліч підтверджень правоти Вернадського, що багатократно загострило антишовіністську риторику вченого.

  Закінчивши університет у Петербурзі з науковим ступенем кандидата наук, Вернадський залишається у ВНЗ для подальшого отримання професорського звання. Під час практичних занять з природознавства вчений відвідує Україну, а також бере участь в діяльності одного з петербурзьких дискусійних гуртків. Одна з учасниць гуртка потім характеризувала Вернадського формулюванням "Упертий українець, собі на умі".

  У період першої російської революції Вернадський працював в Москві і був уже відомим науковим діячем. Одночасно з науковою роботою добре відомі владі були погляди вченого, який не соромився відкрито висловлюватися на підтримку демократії та свободи думок у всіх її проявах. Імперському керівництву громадська діяльність Вернадського дуже не подобалася. В знак протесту проти тотального контролю влади над науковим середовищем він переїжджає до Петербурга, де продовжує діяльність наукову і політичну.

  Подальший хід революційних подій приводить вченого до роботи в Тимчасовому уряді. Однак навіть після Жовтневого перевороту від своєї позиції Вернадський не відмовляється. У числі інших він підписує звернення, в тексті якого декларувався намір покласти край панівному становищу насильства. За наказом Сталіна і Леніна підписанти звернення стали об'єктами переслідування.

  Для уникнення сумної долі Вернадський переїжджає в Полтаву, скоро сильно змінюється ситуація в Україні. Після приходу до влади гетьмана Скоропадського і проголошення незалежної Української держави вченого запрошують до Києва. В українській столиці за допомогою ряду інших наукових діячів Вернадський засновує Українську Академію наук. Розміщується академія в приміщенні жіночого пансіонату Левашової, а Вернадський стає першим її ректором.

  В рамках розвитку наукового потенціалу України вчений також організовує першу Національну наукову бібліотеку, яка зараз носить його ім'я. У перший книжковий фонд бібліотеки увійшли книги самого академіка, подаровані Вернадським. З ентузіазмом сприйняв учений ініціативу формування Академії, що багато в чому зумовило успішність задумів інтелігентів.

  Розуміючи, що легким завдання організації роботи в Академії наук бути не обіцяє, Вернадський погодився. Про діяльність того часу потім вчений згадував, що ідея створення Української Академії наук йому дуже сподобалася. У роботі вчений керувався в першу чергу принциповими переконаннями, думками своїми ділився з відомими колегами. Аргументація Вернадського викладена ним у листі до Агатангела Кримського.

  У посланні вчений писав, що вважає важливим створення Української Академії наук з точки зору відродження нації. Вернадський акцентував увагу на тому, що українське відродження для нього насправді є важливим. Крім того, з точки зору загальнолюдської мова йде про створення великого науково-дослідного центру, що, безсумнівно, має значення.

  Не менший інтерес представляє собою листування між Володимиром Вернадським і Михайлом Грушевським, в рамках якого також відбувалося обговорення різних питань, так чи інакше пов'язаних зі створенням Української Академії наук. Вернадський відстоював думку про формування в Україні аналога Петербурзької Академії наук, з чим Грушевський не погоджувався. Перший президент писав, що за межами українознавства немає достатньої кількості вчених-українців для створення цілої Академії наук.

  Грушевський вважав за доцільне звернення за допомогою до росіян, оскільки самостійно очікувати, коли з'явиться достатня кількість своїх вчених, доведеться довго. Точку зору Грушевського Вернадський не підтримував. Він стверджував, що важливим є створення сильного центру для подальшого вивчення українського народу, його історії, мови, природи країни.

  Над розробкою статуту Української Академії наук працювало безліч вчених. Проте саме Володимиру Вернадському належить головна і керівна роль у створенні проекту. У статуті вчений виклав патріотичні, гуманістичні та загальнолюдські ідейні принципи, які стосуються спрямування роботи та структури Української Академії наук. Згідно з планами Вернадського, ці принципи в майбутньому повинні були стати основою для побудови аналогічних наукових інститутів у всіх в країнах, які входили до складу СРСР.

  Від приналежності "кадетській" партії після призначення президентом Української Академії наук Вернадський відмовився. Він вважав неприпустимим поєднання наукової діяльності та її політичного забарвлення.

  Згодом ситуація сильно змінилася - вчений усвідомив слабкість нової влади, очевидною стала майбутня перемога більшовиків. Проте, не дивлячись на безліч труднощів, Вернадський продовжує працювати над розвитком науки в Україні. Після взяття Києва під контроль військами Денікіна Академію закрили. З приходом Червоної армії в місто вчений їде в Ростов-на-Дону, центр "білого" руху, з проханням уберегти Київ від приходу більшовиків.

  Коли стало ясно, що більшовицька окупація неминуча, академік їде в Крим, де обіймає посаду ректора Таврійського університету, потім названого на честь Вернадського. Історики свідчать, що у Вернадського була можливість без зайвого клопоту виїхати в Лондон або Сербію, де навіть російські дипломи визнавалися, але вчений цього не зробив. Як одне з пояснень вказують історичні джерела стан здоров'я Вернадського на той час. Висипний тиф ледь не позбавив академіка життя, але передчасної смерті йому вдалося уникнути.

  У Криму він допомагає врятуватися від смерті близько 200 осіб. "Білі" офіцери отримали від Вернадського студентські квитки, що допомогло їм врятуватися від неминучої смерті. Через деякий час в Ленінграді Вернадський створює Радієвий інститут, який очолює до 1939 року. Нерідко вчений читав лекції французькою, німецькою, англійською мовою, редагуванням виступів займалася дружина Наталя Єгорівна.

  Виданий у Франції конспект лекцій ВернадськогоВиданий у Франції конспект лекцій Вернадського

  Разом з тим таланти Вернадського як педагога сформувалися задовго до початку революційних подій. Після закінчення університету у 1885 році вчений залишився працювати в Московському університеті хранителем у мінералогічному кабінеті. У цей період він активно працює над вивченням мінералогії, кристалографії і в інших сумісних областях знань. Навесні 1888 року по університетському скеруванню молодий дослідник їде на стажування за кордон. Протягом 2 років Вернадський відвідує Німеччину, Францію, Австрію та Італію, де працює в різних наукових установах.

  Після завершення іноземного стажування Вернадський призначається керівником кафедри мінералогії на фізико-математичному факультеті Московського університету. У 1891 році вчений стає приват-доцентом в цьому ж університеті, ще через 6 років успішно захищає докторську дисертацію. У віці 35 років Вернадський став професором мінералогії та кристалографії. Саме в цей період фіксується інтенсивна наукова діяльність Вернадського.

  Досліджуючи принципи генетичної мінералогії, вчений приходить до висновку про необхідність створення нової науки, названої ним геохімією. Вернадський досліджує ґрунт на території Лівобережної України, на Уралі, в Криму та Польщі. Щільний робочий графік дозволив вченому займатися також громадською діяльністю.

  Володимир Вернадський та Олександр ФерсманВолодимир Вернадський та Олександр Ферсман

  Приміром, у 1895 році разом з колегами по педагогічному колективу та студентами Московського університету Вернадський проводить збір грошей для допомоги селянам у боротьбі з голодом. Також відомо, що викладачі в знак протесту проти політики Міністерства освіти і свавілля поліцейських, жертвою яких були студенти, пішли у відставку. Одночасне звільнення професорів і викладачів мало належний ефект.

  Люди, які особисто знали Вернадського, запевняють, що дуже шанобливо ставився вчений до Полтавщини. У цій області він вивчав ґрунт в складі ґрунтознавчої експедиції, якою керував учитель і наставник Володимира Івановича Василь Докучаєв. Під час першої експедиції стали очевидними багатогранність його наукових інтересів і організаторські здібності. Крім безпосереднього вивчення ґрунту, Вернадський цікавився питанням геологічної будови місцевості. За час експедиції академік склав карту розташування стародавніх могил-курганів, розкиданих по степу.

  Вернадський за роботоюВернадський за роботою

  У числі інших вчених, які брали участь в експедиції, Вернадський склав карту ґрунтів у Полтавській губернії під керівництвом Докучаєва. Крім того, молодий вчений виявив стоянку первісних людей періоду палеоліту біля містечка Гінці. Про знахідку Вернадський розповів в тексті публікації, яка Докучаєвим визнана дуже важливою для науки.

  Примітно, що під час роботи в Москві і Санкт-Петербурзі Вернадський практично щорічно їздив за кордон. Проте протягом майже 30 років, починаючи з 1889 року, він обов'язково деяку частину літа проводив разом з сім'єю в Полтаві. У 1913 році для відпочинку сім'я академіка використовувала заміський будинок біля Шишаків на території Полтавської губернії.

  Після повернення в Петроград у 1921 році Вернадський обіймає посаду директора Радієвого інституту. Протягом часового проміжку з 1922 по 1926 рік за запрошення колег вчений гостює у Франції, де серед іншого читає лекції з біохімії в Сорбонні. Після повернення до Ленінграда вчений опублікує монографію «Біосфера», «Нарис з геохімії», стає засновником відділення живої речовини в Академії наук СРСР. Також в цей період академік організовує і очолює Комісію з вивчення важкої води. Після переїзду в Москву у 1935 році Вернадський бере участь в організації цілої низки комісій, займається дослідженням життя в космосі.

  У воєнні роки знаменитий вчений евакуюється в населений пункт Борове на території Кокшетауської області. Останню наукову працю академік видав у 1944 році, називалася вона "Кілька слів про ноосферу". В цілому різнопланова творча спадщина Вернадського є цікавим для дослідження матеріалом. Особливе місце в науковій діяльності вченого займала кристалографія і мінералогія. На зорі мінералогії академік визначив головні завдання цієї науки, в числі яких тема дослідження генези мінералів.

  Крім наукових праць, Вернадський писав також філософські твори. Згодом потенціал, закладений в філософії вченого, тільки посилюється як джерело думки, яка віддячує людству в цілому своїм добром. В першу чергу Вернадський вірив у безсмертя особистості. За прикладом свого батька академік називав себе пантеїстом, оскільки вірив у божественне походження всього земного.

  Цікаві факти про Володимира Вернадського

  У роду Вернадських дуже глибоке коріння в українській історії. В роки визвольної війни 1648-1654 років предок вченого, тоді відомий як козак на ім'я Верна, бився на боці Богдана Хмельницького, діти його служили козацькими старшинами. Прадід Василь за вірну службу отримав дворянство, з тих пір рід носить ім'я Вернадські.

  Батько відомого вченого Іван Васильович Вернадський народився в Києві, у віці 28 років він став професором статистики і політекономії, викладав в університетах Москви і Києва, став автором першого підручника з історії політекономії. З 1856 року отець Володимира Вернадського займає посаду професора Головного педагогічного інституту в Олександрівському ліцеї Петербурга.

  Іван Васильович, батько Володимира ВернадськогоІван Васильович, батько Володимира Вернадського

  Сферою, яку досліджував Іван Вернадський, є кредитування в сільському господарстві, створення ефективного капіталу і реформування земельних відносин. В кінці життя батько вченого після перенесеного інсульту залишився паралізованим. Дружина Івана Вернадського і мати Володимира Анна належала до старовинного дворянського роду Константиновичів, вона мала прекрасний голос і співала в хорі Балакірєва.

  Анна Петрівна, мати Володимира ВернадськогоАнна Петрівна, мати Володимира Вернадського

  Дядько матері Володимира Вернадського Микола Гулак був кандидатом наук в галузі правознавства і належав до числа засновників Кирило-Мефодіївського братства. І Микола Гулак, і Іван Вернадський був знайомий з Шевченком і Максимовичем. Батько Володимира Вернадського випускав журнал "Економічний покажчик", підтримував творчі зв'язки з Миколою Чернишевським, особисто знав Льва Толстого.

  Володимир Вернадський із сестрами Ольгою и Катериною, 1868 рікВолодимир Вернадський із сестрами Ольгою и Катериною, 1868 рік

  У дитинстві розповіді батька про діяльність Кирило-Мефодіївського братства та боротьбу українського народу за свою незалежність пробуджували у майбутнього академіка інтерес до історії, філософії, політекономії та інших наук. У будинку Вернадських часто звучали українські народні пісні у виконанні матері.

  Володимир Вернадський вів щоденник на протязі 68 років, із записів можна дізнатися дуже багато цікавого про роздуми вченого, його оцінку сучасності і подій з історії країни і людства в цілому.

  Відповідно до однієї з думок, створення вчення про ноосферу не є досягненням Вернадського. Вперше цей термін запропонований французькими вченими Е. ле Руа і Т. Де Шарденом, але теорія досі так і не створена. Але немає сумніву в тому, що праці Вернадського сприяли збільшенню міграції біогенної четвертої форми, безпосередньо пов'язаної зі свідомою діяльністю людини протягом 20 століття. Праці академіка змусили людство всерйоз розмірковувати над механізмом соціального контролю за ядерним потенціалом.

  Вернадський з дружиноюВернадський з дружиною

  У 1885 році вчений зустрічається з Наталією Єгорівною Старицькою, людиною, близькою по духу і з такими ж інтересами. Глибока взаємна повага і дружні почуття незабаром переросли в любов. Вінчання молодої пари відбулося у вересні 1886 року. У родині Старицьких Вернадського зустріли з теплом і приязню. На наступний рік після вінчання у пари народжується син, названий Георгієм, ще через рік сім'я поповнюється дочкою Ніною (у дорослому житті працювала лікарем-психіатром).

  Ніна і Георгій ВернадськіНіна і Георгій Вернадські

  Нескінченно віддані один одному Вернадські прожили разом 56 років. Збереглося листування між подружжям, яка складається з тисячі листів. З тексту послань можна зробити висновок про те, що з роками подружжя зуміло зберегти свої почуття, а сім'я їх базувалася на повному взаєморозумінні.

  Вернадський із донькоюВернадський із донькою

  Син Володимира Вернадського Георгій (Джордж) науці також добре відомий як російський і американський історик, правознавець. Він спеціалізувався на історії Русі і Росії, вивчав історію татаро-монголів, працював в ряді європейських ВНЗ, помер у 1973 році в Нью-Гейвене (штат Коннектикут, США).

  Георгій ВернадськийГеоргій Вернадський

  Із щоденникових записів також можна дізнатися, що деякі властивості свідомості вченого лякали його самого. Він пише, що уві сні і наяву іноді міг спілкуватися з близькими людьми, яких на той час не було поруч, але бачив їх Вернадський напрочуд чітко. Природи цієї особливості своєї свідомості вчений не розумів, тому вважав за краще заглушити її ще в ранньому дитинстві. Тим не менш дивовижна властивість іноді поверталася до Вернадського, переважно в кризових ситуаціях.

  В період перебування на межі життя і смерті (коли він захворів на тиф) вченому привиділося, як кадри з кінохроніки, все його майбутнє, з днем смерті включно.

  У 1943 році у вченого виникло відчуття близького завершення його життя, тому Вернадський береться за підведення підсумків. Максимум уваги він приділяє написанню хроніки життя, історії виникнення і подальшого розвитку ідей.

  3 лютого 1944 помирає дружина академіка Наталя Єгорівна, Вернадський продовжує працювати над підбиттям підсумків.

  24 грудня 1944 року зроблений останній запис у щоденнику вченого, на наступний ранок у нього стався інсульт. Підтвердилися найстрашніші побоювання, і після інсульту у Вернадського відібрало мову, як і у батька, чого він боявся завжди. 6 січня 1945 року Володимир Іванович помер, похований на Новодівичому кладовищі в Москві.

  Могила Володимира ВернадськогоМогила Володимира Вернадського

  За деякий час перед смертю Вернадський передав до Академії наук України свої спогади. У тексті записів серед іншого значиться: "Я вірю у велике майбутнє України і Української Академії наук".

  Дуже багато творів Вернадського за життя вченого не публікувалося в повному обсязі. Деякі праці вперше опубліковані тільки в 90-х роках минулого століття, над розвитком ідей вченого послідовники працюють і досі. Думки Вернадського і зараз зберігають практичну важливість, оскільки стали науковим одкровенням, зрозуміти які людство змогло тільки через десятки років.

  Біографія Володимира Вернадського.

 • У 1873 році майбутній вчений йде в перший клас Харківської гімназії;
 • у 1885 році Вернадський закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького університету;
 • у 1890 році - приват-доцент кафедри мінералогії в Московському університеті;
 • у 1897 році захищає докторську дисертацію в університеті Петербурга;
 • з 1898 по 1911 рік - професор Московського університету;
 • з 1917 по 1921 рік працює в Україні, займається науковою діяльністю, засновує Українську Академію наук;
 • з 1922 по 1926 рік працює в Празі і Парижі. У Франції в лабораторіях Кюрі Вернадський займається дослідженням паризія (хімічної речовини, помилково прийнятої за новий радіоактивний елемент);
 • у 1927 році Вернадський організовує Відділ живої речовини в Академії наук СРСР. У теорії Вернадського жива речовина є сукупністю живих організмів в біосфері. З цього року і до кінця життя він керував Біогеохімічною лабораторією при Академії наук СРСР;
 • у 1943 році академік нагороджується Сталінською премією 1-го ступеня за "багаторічні видатні роботи в галузі науки і техніки".
 • Увічнення пам'яті Володимира Вернадського.

 • Ім'я видатного вченого присвоєно багатьом навчальним закладам, бібліотекам, кораблям та іншим об'єктам;
 • з 1973 року Національною академією наук України виплачується премія імені Володимира Вернадського, а починаючи з 2003 року, вручається золота медаль НАН на честь вченого;
 • 26 березня 2003 року в серії "Видатні особистості України" випущена монета з нейзильберу номіналом в 2 гривні, присвячена Вернадському;
 • 25 лютого 2013 року на честь 150-річчя від дня народження вченого Національним банком України випущена срібна монета номіналом 5 гривень;
 • вулиці, названі на честь Вернадського, є в Києві, Дніпропетровську, Конотопі та ряді інших населених пунктів;
 • у 1964 році ім'ям ученого названий гірський хребет у східній частині Антарктиди довжиною понад 400 кілометрів і висотою 1600 метрів;
 • у 1996 році заснована українська арктична станція “Академік Вернадський”;
 • у 1981 році в Києві встановлено пам'ятник Вернадському;
 • ім'я вченого носить астероїд 2809 Вернадський;
 • пам'ятник вченому встановлено у Кременчуці;
 • монумент на честь Вернадського у 2013 році встановлено також біля головного корпусу Таврійського національного університету;
 • в Тамбові також є пам'ятник Володимиру Вернадському;
 • у Кременчуці на будівлі готелю "Вікторія" розміщена меморіальна дошка на честь Володимира Вернадського та Василя Докучаєва, які зупинялися тут під час перебування в місті;
 • пам'ятник Володимиру Вернадському встановлений також в Полтаві;
 • 150-річчя з дня народження академіка відзначив і Google. 12 березня 2013 року пошукова система поміняла логотип, встановивши святковий ошатний дудл.
 • Володимир Вернадський в соціальних мережах.

  У соціальних мережах "Однокласники", Facebook, "Вконтакті" знайдені шанувальники таланту українського вченого:

 • В ok.ru знайдено тематичне відео такого змісту:
 • публічна сторінка Вернадського у Facebook:
 • В Youtube за запитом "Володимир Вернадський" - 131 результат:

  Як часто користувачі Яндекса з України шукають інформацію про Володимира Вернадського?

  Для аналізу популярності запиту "Володимир Вернадський" використовується сервіс пошукової системи Яндекс wordstat.yandex, виходячи з якого можна зробити висновок: за станом на 22 березня 2016 р. кількість запитів за місяць склала 2 582, що видно на скрині:

  За період з кінця 2014 р. найбільша кількість запитів "Володимир Вернадський" зареєстрована у вересні 2014 року - 14 060 запитів за місяць:

  Читати про інших героїв в книзі